Een indrukwekkende lezing over verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Een bekende Engelse uitspraak luidt: ‘Time flies when you’re having fun’.
Dit geldt zeker voor onze maandelijkse bijeenkomsten. Deze week was het alweer tijd voor de tweede contactmiddag van dit jaar en de opkomst was zonder twijfel groot te noemen. Er stond dan ook een bijzondere lezing op het program. Mevrouw Folmer uit Woudenberg kwam namelijk vertellen over verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe het haar en haar familie is vergaan in deze tijd.

Na een kort openingswoord door de voorzitter en een aantal algemene mededelingen, kon mevrouw Folmer met haar verhaal beginnen. Ze startte haar betoog met een overzicht van de oorlogshandelingen tussen 1937 en 1945. Daarna werd het verhaal persoonlijk en vertelde zij over wat haar en haar familie gedurende die tijd was overkomen. Woonachtig op een boerderij tussen Renswoude en Barneveld, boden zij tijdens de oorlog onderdak aan verzetsmensen. Helaas werden zij verraden en werd haar vader samen met enkele anderen afgevoerd naar de Weteringsschans in Amsterdam waar zij uiteindelijk werden gefusilleerd.

Uiteraard heeft dit alles een grote impact gehad op het gezin en mevrouw Folmer als kind. Als gevolg van deze gebeurtenis is ze een tijdlang in een depressie beland, waar ze uiteindelijk met behulp van medicijnen weer uit op is gekrabbeld. Het is om deze reden dat mevrouw Folmer heeft besloten lezingen te geven, vooral op scholen, over het effect van oorlog op kinderen.

Ook onder onze eigen veteranen was duidelijk te merken dat iedereen behoorlijk onder de indruk was van het verhaal van deze vrouw. Er werd ademloos geluisterd en iedereen hing aan haar lippen. Voor velen bracht deze lezing ook bij henzelf weer (verdrietige) herinneringen boven. Het feit dat ze deze periode zo goed wist te beschrijven, liet iedereen in stilte achter.

Na afloop van de lezing bleef mevrouw Folmer nog een tijd zitten om samen met de aanwezigen na te praten en verhalen en herinneringen uit te wisselen.
Ondanks de zwaarte van het onderwerp en de ernst van de middag, ging iedereen toch met een goed gevoel naar huis. Het is goed om herinneringen te delen. Opdat wij niet vergeten.