Dodenherdenking 2018

Op 4 mei herdenken we en staan we stil bij de gevallenen.

Zoals ieder jaar droeg ook dit jaar Veteranen Contact Veenendaal haar steentje bij met verschillende veteranen bij de erewacht en uiteraard met het leggen van een krans.

Kijk voor alle foto’s op onze Facebook-pagina.

Dodenherdenking Veenendaal 2016

Jaarlijks herdenken we onze gevallenen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies, traditioneel op 4 mei om exact 20.00 uur.

Ook dit jaar vond op 4 mei deze herdenking plaats. Voor de 71e keer alweer bij het Monument der Gevallenen op het Stationsplein. En ook dit jaar met een aantal veteranen van onze stichting, die de eer hadden om erewacht en vlaggenwacht te mogen houden.

Het was wederom een bijzondere gebeurtenis. Onder andere dankzij de indrukwekkende speech die burgemeester Kolff  hield over angst en moed. Ook werd er door een leerling van het CLV een gedicht voorgelezen. Dit in het kader van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd die de scholengemeenschap rond dit thema houdt.

Uiteraard waren om klokslag 20.00 de 2 minuten stilte. Die gevolgd werden door het volkslied, kranslegging en muzikale omlijsting door het Ritmeester Veenzangers Mannenkoor en harmonie Caecilea.

Bron: onlineveenendaal.nl

IMG_1629 dodenherdenking-1

 


H E R D E N K I N G

Niet herdenken is vergetenen
dat moet zeker niet
te groot was het lijden
te groot was het verdriet!

Het verleden doet beseffen
wat in de toekomst beter moet
maar Oma zegt: dat haar het heden
heel erg eraan twijfelen doet!

Zij zegt ook: wij moeten vechten
voor een vredig “met elkaar”
niet met wapens maar met liefde
medelijden, medelevenen er zijn —- voor elkaar.

(Thom Hiensch Winnaar CLV gedichtenwedstrijd)

 


 

Angst overwinnen vraagt moed

Toespraak Burgemeester Wouter Kolff – 4 mei 2016

Dames en heren, jongens en meisjes,

Over enkele minuten zijn we twee minuten stil. We herdenken vandaag in de eerste plaats de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in voormalig Nederlands Indië. Onschuldige burgers die werden vervolgd, opgejaagd en al dan dan niet als dwangarbeider systematisch uitgeroeid. Puur en alleen om wie ze waren. Andere burgers die door bombardementen of vuurgevechten het leven lieten. Militairen uit Europa en uit vele andere landen die naar ons land waren gekomen om ons te helpen en te bevrijden. Allen vielen voor volk, voor vaderland en voor de vrijheid. De vrijheid die wij vandaag de dag vaak maar gewoon vinden en voor lief nemen. Diezelfde vrijheid die wij soms veronachtzamen en af en toe zelfs vergeten of misbruiken. Vaak weten we puur uit angst niet goed met vrijheid om te gaan. En zoals altijd haalt angst het slechtste in mensen naar boven, zeker als men daartoe wordt aangemoedigd door politieke voormannen.

Dit jaar is het 76 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het lijkt inmiddels enorm lang geleden, maar in het perspectief van onze totale wereldgeschiedenis is het bijna niets. In West-Europa kwam men eind jaren dertig uit een zware economische tijd met veel armoede en werkloosheid. In deze voedingsbodem waarin mensen angstig waren voor hun toekomst was het makkelijk scoren voor politici die hier slim op inspeelden. Politici met makkelijke oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Leiders die niet naar verbinding zochten, maar naar polarisatie, verdeeldheid en doorgeslagen nationalisme. En inwoners en soldaten die hen volgden, die sluipenderwijs eendracht inwisselden voor haat en geweld.

Angst was hierbij een belangrijk begrip en het bleek een slechte raadgever. Angst mankeert de weldenkendheid en zorgt voor verlamming en mentale invaliditeit. De enige remedie tegen angst is het overwinnen ervan. Angst zit zelden in de ander, maar vrijwel altijd in jezelf. Sommigen zullen het afschilderen als een goedkope vergelijking, maar hoe eenvoudig is het om een parallel te trekken met de situatie vandaag de dag in de wereld, in Europa, zelfs in Nederland en hier in Veenendaal. In de hele wereld woeden brandhaarden, veroorzaakt door politieke leiders en hun aanhang, gevoed door angst voor het vreemde, door intolerantie en door disrespect voor verschillen. Evenals in de Tweede Wereldoorlog hebben we vandaag de dag enerzijds te maken met wrede en autoritaire groeperingen die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord en anderzijds met populistisch en polariserend voorbeeldgedrag. Er zijn wereldwijd zestig miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog. Meer dan de helft ervan is kind. Het aantal vluchtende wereldbewoners is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer boven de 50 miljoen.

Wat kunt u zelf doen? Begint u klein, maar moedig en laat u niet leiden door angst. Het vergt moed om open te staan voor het vreemde en bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen, het vraagt moed om bruggen te bouwen en het vraagt moed om niet in uitersten te schieten maar voor redelijkheid te gaan. Vrijheid heeft pas echt waarde als je die van jezelf ook aan anderen gunt. Vrijheid betekent het wegnemen van muren in plaats van het plaatsen ervan. En gun uzelf dat u angst niet toestaat. Want uw angst betekent een overwinning van het kwaad. Of de angst nu wordt gevoed door verre vreemde krachten of door bangmakende populisten. Ik gun hen deze overwinning in elk geval niet en laat me daarbij straks twee minuten inspireren door de gedachte aan hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

Mijn grote dank gaat uit naar hen die allerlei initiatieven nemen om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog levend te houden: veteranen, de vrijwilligers van de historische vereniging, leraren op school en de mensen van stichting Oranjedag. We staan zometeen twee minuten stil bij alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en bij alle slachtoffers van oorlogsgeweld en vredesmissies sindsdien. Vergeet u daarbij uw eigen angsten en prijs uw vrijheid. Zij die angst zaaien, hopen op een toename van uw angst. Ik gun ze die overwinning zeker niet en ik hoop van harte dat voor u allen hetzelfde geldt. Kies voor vrijheid en redelijkheid, dat zijn we de miljoenen oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogsslachtoffers en slachtoffers van vredesmissies sindsdien, verplicht.

IMG_1622 IMG_1626 IMG_1627