Bijeenkomt met de BNMO

De tijd vliegt en hoewel het aan de temperatuur nog niet te merken is, is het inmiddels alweer november. Dat betekent ook dat het afgelopen dinsdag alweer tijd was voor wederom de maandelijkse contactmiddag.

Het was een drukke en gezellige samenkomst, die werd geopend door de voorzitter met enkele mededelingen over aanstaande activiteiten. Hierna werd het woord overgedragen aan de gastspreker van vandaag: Dhr. Dorpmans.

Dorpmans is bestuurslid van de BNMO, een vereniging die open staat voor (oud-)geüniformeerden met een dienstverbandaandoening al dan niet erkend door de eigen organisatie (bron: https://www.bnmo.nl/home/). Enthousiast vertelde hij over het ontstaan van de BNMO en alles dat daarmee samenhangt. Wat is de BNMO? Voor wie is het? En waarvoor kun je er terecht?
Er werd aandachtig geluisterd en natuurlijk werden ook de nodige vragen gesteld.

De lezing eindigde met een daverend applaus en natuurlijk een bedankje voor Dorpmans zelf.
Hierna was er tijd om na te praten, wat te drinken en ging aan het einde van de middag iedereen weer tevreden huiswaarts.