Ademloos luisteren

En toen was er alweer een maand voorbij en was het altijd weer tijd voor onze maandelijkse bijeenkomst van april.

De middag startte met het openingswoord van de voorzitter en uitleg over het naderende uitstapje van volgende maand, waarbij op 7 mei het Cavaleriemuseum in Amersfoort wordt bezocht. Iedereen heeft nog tot uiterlijk 12 april om zich bij de penningmeester op te geven voor dit uitje.

Na alle huishoudelijke mededelingen was het tijd voor de gastspreker van vandaag: de heer Schoeman, die een lezing kwam geven over de Eerste Wereldoorlog en de invloed die deze oorlog heeft gehad op Europa en de rest van de wereld. Er werd met name aandacht besteed aan de economische gevolgen die deze oorlog heeft gehad en de herdenkingen in verschillende vormen. Een boeiende lezing, die ook de toehoorders ademloos deed luisteren. Gevolgd door een daverend applaus.

Uiteraard was na afloop weer gelegenheid tot het stellen van vragen en werd de middag als vanouds afgesloten met een drankje, alvorens iedereen weer tevreden huiswaarts keerde.