Een indrukwekkende nazomerlezing

Dinsdag 4 september was het weer zover: na een heerlijke vakantieperiode was het weer tijd voor de maandelijkse veteranenbijeenkomst in clubhuis Les Sabots. De nazomer deed qua temperatuur goed zijn best en ook de opkomst was goed te noemen.

Voor deze eerste na-zomerse bijeenkomst hadden we als gastspreker Luitenant Kolonel Harry van der Horst weten te strikken. Een man met een indrukwekkende loopbaan* en de lezing beloofde dan ook meer dan bijzonder te worden.

Een belofte die geen schuld maakte, want er werd door de aanwezigen ademloos geluisterd naar de visie van Luitenant Kolonel Van der Horst op het wereldgebeuren. Voor de toehoorders waren er veel eye-openers en aan het slot van zijn lezing ging er dan ook een groot applaus door de hele zaal, die vast tot daarbuiten te horen was.

Omdat onze voorzitter vandaag wegens andere verplichtingen helaas verhinderd was, nam onze penningmeester de honneurs waar en voorzag Van der Horst van een attentie voor zijn optreden deze middag. Daarnaast werden de activiteiten voor de komende maanden aangekondigd, waaronder de lezing van dhr. Stoffel Geurts uit Opheusden, die plaats zal vinden tijdens de volgende bijeenkomst op dinsdag 2 oktober. Hij zal ons meenemen naar de schermutselingen over de rivieren tijden de Tweede Wereldoorlog en als enthousiast verzamelaar van Tweede Wereldoorlog attributen doet hij het verzoek aan ons veteranen om – indien men deze thuis heeft liggen en ze kan missen – spullen mee te nemen als aanvulling op zijn verzameling.

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje en met de nazomerse zon in de rug, vertrok iedereen weer voldaan huiswaarts.

 

* Een samenvatting van de loopbaan van Luitenant Kolonel H. van der Horst:

  • Vier jaar troepenfunctie bij de Koninklijke Kaderschool Luchtmacht.
  • Van 1974 tot 1990 Human Resources Officer bij diverse staven en eenheden, w.o. een vliegbasis en een groep geleide wapens in Duitsland.
  • Eind tachtiger jaren verantwoordelijk voor alle functietoewijzingsprocessen en reorganisatie daarvan bij de Koninklijke Luchtmacht.
  • Vanaf 1990 tot 1998 namens de Koninklijke Luchtmacht verantwoordelijk voor de uitvoering van wapenbeheersingsverdragen als INF, CSE, Weens Document en Open Skies. In Irak als VN-specialist, in Afghanistan als de Senior National Representative van een KLu F-16 contingent en Head Joint Theatre Movement Section HQ ISAF.
  • Augustus 1998 – december 2002 (4 jaar 5 maanden): Werkzaam op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Militaire Attaché bij de Nederlandse ambassade in Moskou, Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Van 1998 tot 2003 Plaatsvervangend Defensie-, Marine-, Landmacht- en Luchtmachtattaché bij de NL ambassade Moskou. Militaire adviseur voor twee opeenvolgende ambassadeurs, specialiteiten: luchtmacht- en marinezaken.